دفتر تهران:

تهران، خیابان کرمان، خیابان موسوی، شرکت مدیا طب تجهیز

تلفکس:2008 2614-021

ایمیل: mediatebtajhiz@gmail.com

کارخانه:

اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، خیابان حافظ

تلفکس:07-9006 4583 -031

ایمیل: mediatebtajhiz@gmail.com

واحد خدمات پس از فروش:

اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، خیابان حافظ 

تلفن:3005 337 0919 و 3007 504 0913 

ایمیل: mediatebtajhiz@gmail.com