• دستگاه ساکشن Medisa K80 پرتابل جراحی مدیا طب تجهیز قابل استفاده در بیمارستان ها و مراکز درمانی در بخش های بستری، اتاق عمل، دندانپزشکی، مطب پزشکان و کلینیک ها می باشد. ساکشن مدیا طب تجهیز با استفاده از صداخفه کن و با ویژگی منحصر به فرد تاثیر به سزایی در کاهش صدا را به همراه داشته است و این امر تمایز چشم گیری در مقایسه با سایر ساکشن های موجود در بازار ایجاد کرده است.

  تمام قطعات و اکسسوری های ساکشن کیفیت و عملکرد بسیار بالایی دارد که با استفاده از جدیدترین فناوری سیلندر و پیستون باعث میشود سرعت بالایی در ایجاد خلا را به همراه داشته باشد. همچنین مجهز به سیستم هوشمند و تمام اتوماتیک به منظور جلوگیری از ورود مایعات می باشد.

 • دستگاه ساکشن پرتابل جراحی مدیا طب تجهیز قابل استفاده در بیمارستان ها و مراکز درمانی در بخش های بستری، اتاق عمل، دندانپزشکی، مطب پزشکان و کلینیک ها می باشد. ساکشن مدیا طب تجهیز با استفاده از صدا خفه کن با ویژگی منحصر به فرد تاثیر بسزایی در کاهش صدا را به همراه داشته است و این امر تمایز چشم گیری در مقایسه با سایر ساکشن های موجود در بازار ایجاد کرده است.

  تمام قطعات و اکسسوری های ساکشن کیفیت و عملکرد بسیار بالایی دارد که با استفاده از جدیدترین فناوری سیلندر و پیستون باعث میشود سرعت بالایی در ایجاد خلا را به همراه داشته باشد. همچنین مجهز به سیستم هوشمند و تمام اتوماتیک به منظور جلوگیری از ورود مایعات می باشد.

 • دستگاه ساکشن medisa-t60 پرتابل جراحی مدیا طب تجهیز قابل استفاده در بیمارستان ها و مراکز درمانی در بخش های بستری، اتاق عمل، دندانپزشکی، مطب پزشکان و کلینیک ها می باشد. ساکشن مدیا طب تجهیز با استفاده از صداخفه کن با ویژگی منحصر به فرد تاثیر به سزایی در کاهش صدا را به همراه داشته است و این امر تمایز چشم گیری در مقایسه با سایر ساکشن های موجود در بازار ایجاد کرده است.

  تمام قطعات و اکسسوری های ساکشن کیفیت و عملکرد بسیار بالایی دارد که با استفاده از جدیدترین فناوری سیلندر و پیستون باعث میشود سرعت بالایی در ایجاد خلا را به همراه داشته باشد. همچنین مجهز به سیستم هوشمند و تمام اتوماتیک به منظور جلوگیری از ورود مایعات می باشد.

  • سازگار با انواع محفظه های ساکشن
  • دارای قطع کن هوشمند به جهت جلوگیری از نفوذ مایعات به دستگاه ساکشن
  • قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری
  • قابل استفاده در انواع بخش های بستری و به ویژه در پخش های درمانی و و بخش های مراقبت های ویژه بسته به میزان حجم مورد نیاز باتل ها در مراکز درمانی
  • قابلیت نصب روی پایه ترالی ساکشن و اتصال به ساکشن مرکزی
  • قابلیت نصب روی انواع ساکشن های دیواری و کنسول ها در مراکز درمانی
  • قابل استفاده در مطب ها و بخش های بستری
  • طراحی سبک و جنس بسیار مقاوم در برابر ضربه
  • استفاده از متریال مخصوص به جهت کاهش وزن زباله های عفونی و افزایش میزان قدرت وکیوم دستگاه ساکشن
  • سازگار با انواع محفظه های ساکشن
  • دارای قطع کن هوشمند به جهت جلوگیری از نفوذ مایعات به دستگاه ساکشن
  • قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری
  • قابل استفاده در انواع بخش های بستری و به ویژه در پخش های درمانی و و بخش های مراقبت های ویژه بسته به میزان حجم مورد نیاز باتل ها در مراکز درمانی
  • قابلیت نصب روی پایه ترالی ساکشن و اتصال به ساکشن مرکزی
  • استفاده از متریال مخصوص به جهت کاهش وزن زباله های عفونی و افزایش میزان قدرت وکیوم دستگاه ساکشن
  • طراحی سبک و جنس بسیار مقاوم در برابر ضربه
  • سازگار با انواع محفظه های ساکشن
  • دارای قطع کن هوشمند به جهت جلوگیری از نفوذ مایعات به دستگاه ساکشن
  • قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری
  • قابل استفاده در انواع بخش های بستری و به ویژه اتاق عمل ها بسته به میزان حجم مورد نیاز باتل ها در مراکز درمانی
  • قابلیت نصب روی پایه ترالی ساکشن و اتصال به ساکشن مرکزی
  • قابلیت استفاده به صورت سری بسته به درخواست مشتری
  • استفاده از متریال مخصوص به جهت کاهش وزن زباله های عفونی و افزایش میزان قدرت وکیوم دستگاه ساکشن
  • سازگار با انواع محفظه های ساکشن
  • کیسه های مدرج هم قابلیت اندازه گیری مقدار خون و مایعات داخل کیسه رو دارند
  • دارای قطع کن هوشمند به جهت جلوگیری از نفوذ مایعات به دستگاه ساکشن
  • قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری
  • قابل استفاده در انواع بخش های بستری و به ویژه در پخش های درمانی و و بخش های مراقبت های ویژه بسته به میزان حجم مورد نیاز باتل ها در مراکز درمانی
  • قابلیت نصب روی پایه ترالی ساکشن و اتصال به ساکشن مرکزی
  • قابلیت نصب روی انواع ساکشن های دیواری و کنسول ها در مراکز درمانی
  • قابل استفاده در مطب ها و بخش های بستری
  • طراحی سبک و جنس بسیار مقاوم در برابر ضربه
  • استفاده از متریال مخصوص به جهت کاهش وزن زباله های عفونی و افزایش میزان قدرت وکیوم دستگاه ساکشن
  • سازگار با انواع محفظه های ساکشن
  • دارای قطع کن هوشمند به جهت جلوگیری از نفوذ مایعات به دستگاه ساکشن
  • قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری
  • قابل استفاده در انواع بخش های بستری و به ویژه در پخش های درمانی و و بخش های مراقبت های ویژه بسته به میزان حجم مورد نیاز باتل ها در مراکز درمانی
  • قابلیت نصب روی پایه ترالی ساکشن و اتصال به ساکشن مرکزی
  • استفاده از متریال مخصوص به جهت کاهش وزن زباله های عفونی و افزایش میزان قدرت وکیوم دستگاه ساکشن
  • طراحی سبک و جنس بسیار مقاوم در برابر ضربه
  • سازگار با انواع محفظه های ساکشن
  • دارای قطع کن هوشمند به جهت جلوگیری از نفوذ مایعات به دستگاه ساکشن
  • قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری
  • قابل استفاده در انواع بخش های بستری و به ویژه اتاق عمل ها بسته به میزان حجم مورد نیاز باتل ها در مراکز درمانی
  • قابلیت نصب روی پایه ترالی ساکشن و اتصال به ساکشن مرکزی
  • قابلیت استفاده به صورت سری بسته به درخواست مشتری
  • استفاده از متریال مخصوص به جهت کاهش وزن زباله های عفونی و افزایش میزان قدرت وکیوم دستگاه ساکشن
  • سازگار با انواع محفظه های ساکشن
  • کیسه های مدرج هم قابلیت اندازه گیری مقدار خون و مایعات داخل کیسه رو دارند
  • دارای قطع کن هوشمند به جهت جلوگیری از نفوذ مایعات به دستگاه ساکشن
  • قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری
  • قابل استفاده در انواع بخش های بستری و به ویژه در پخش های درمانی و و بخش های مراقبت های ویژه بسته به میزان حجم مورد نیاز باتل ها در مراکز درمانی
  • قابلیت نصب روی پایه ترالی ساکشن و اتصال به ساکشن مرکزی
  • قابلیت نصب روی انواع ساکشن های دیواری و کنسول ها در مراکز درمانی
  • قابل استفاده در مطب ها و بخش های بستری
  • طراحی سبک و جنس بسیار مقاوم در برابر ضربه
  • استفاده از متریال مخصوص به جهت کاهش وزن زباله های عفونی و افزایش میزان قدرت وکیوم دستگاه ساکشن
  • سازگار با انواع محفظه های ساکشن
  • دارای قطع کن هوشمند به جهت جلوگیری از نفوذ مایعات به دستگاه ساکشن
  • قابلیت ارائه کیسه با پودر و بدون پودر جاذب به سفارش مشتری
  • قابل استفاده در انواع بخش های بستری و به ویژه در پخش های درمانی و و بخش های مراقبت های ویژه بسته به میزان حجم مورد نیاز باتل ها در مراکز درمانی
  • قابلیت نصب روی پایه ترالی ساکشن و اتصال به ساکشن مرکزی
  • قابلیت اندازه گیری مقدار خون و مایعات داخل کیسه
  • استفاده از متریال مخصوص به جهت کاهش وزن زباله های عفونی و افزایش میزان قدرت وکیوم دستگاه ساکشن
  • طراحی سبک و جنس بسیار مقاوم در برابر ضربه

عنوان

بازگشت به بالا