نمایشگاه ایران هلث یکی از بزرگترین و مهمترین نمایشگاه های بین المللی کشور محسوب می شود که هر ساله در بهار برگزار می شود و امسال نیز بعد از دو سال بحران کرونا با قدرت و قوت قابل توجهی از 3 الی 6 خردادماه برگزار گردید.” شرکت مدیا طب تجهیز” نیز با توجه به همین اهمیت و ضرورت همچون دوره های قبل حضوری مؤثر و پر رنگ در این نمایشگاه داشت و در سالن 38B غرفه 18 میزبان مشتریان، هیئت های تجاری، همکاران و مدیران کشوری بود.
در این نمایشگاه، آخرین محصول این شرکت تحت عنوان “ساکشن جراحی K80” نیز به نمایش گذاشته شد که به شدت مورد استقبال همگان قرار گرفت و مدیا طب را به عنوان اولین شرکتی که موفق به ساخت ساکشنی با قدرت مکش اینچنینی شده است مطرح نمود.